Logotyp

Kustzon

I figurerna nedan presenteras ozonhalter och AOT40 för Kustzonen för samtliga år.

[O3] Kustzon 2009PDF (pdf, 25.4 kB)

[O3] Kustzon 2010PDF (pdf, 25.4 kB)

[O3] Kustzon 2011PDF (pdf, 25.4 kB)

[O3] Kustzon 2012PDF (pdf, 25.3 kB)

AOT40 Kustzon 2009PDF (pdf, 26.6 kB)

AOT40 Kustzon 2010PDF (pdf, 26.5 kB)

AOT40 Kustzon 2011PDF (pdf, 26.6 kB)

AOT40 Kustzon 2012PDF (pdf, 26.5 kB)

AOT40 Kustzon 2013PDF (pdf, 169.6 kB)

AOT40 Kustzon 2014PDF (pdf, 29.5 kB)

AOT40 Kustzon 2015PDF (pdf, 29.7 kB)

AOT40 Kustzon 2016PDF (pdf, 29.8 kB)

AOT40 Kustzon stationsvis 2009PDF (pdf, 28.1 kB)

AOT40 Kustzon stationsvis 2010öppnas i nytt fönster

AOT40 Kustzon stationsvis 2011PDF (pdf, 28.4 kB)

AOT40 Kustzon stationsvis 2012PDF (pdf, 28.4 kB)

AOT40 Kustzon stationsvis 2013PDF (pdf, 171.4 kB)

Senast ändrad: 2017-03-28
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.