Logotyp

Västlig zon

I figurerna nedan presenteras ozonhalter och AOT40 för Västlig zon för samtliga år.

Senast ändrad: 2018-03-12
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.