Logotyp

AOT40 miljökvalitetsnorm, årsvis presentation

Enligt nu gällande miljökvalitetsnorm får AOT40 maj - juli ej överstiga 18 000 µg m-3 timmar som ett medelvärde över tre till fem år. Från 2020 kommer en ny miljökvalitetsnorm att träda i kraft. Då får AOT40 maj - juli inte överskrida 6 000 µg m-3 timmar. Denna nya strängare norm får ej överskridas under något enskilt år. I bilderna nedan speglas AOT40 maj - juli mot den nya miljökvalitetsnormen som kommer att gälla från 2020.

Senast ändrad: 2023-01-27

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.