Logotyp

AOT40 miljökvalitetsnorm, femårsmedelvärde

Nu gällande gällande miljökvalitetsnorm motsvarar egentligen AOT40-medelvärdet (maj - juli) över fem år men om inte AOT40 finns för fem år kan istället tre års AOT40-medelvärden användas.

Senast ändrad: 2020-06-09

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.