Logotyp

AOT40 miljömål

Enlig miljömålet inom Frisk Luft får ej AOT40 april - sept överskrida 10 000 µg m-3 timmar. I figurerna nedan speglas AOT40 april - september mot gällande miljömål.

AOT40 miljömål 2009PDF (pdf, 27.3 kB)

AOT40 miljömål 2010PDF (pdf, 27.3 kB)

AOT40 miljömål 2011PDF (pdf, 26.5 kB)

AOT40 miljömål 2012PDF (pdf, 27.3 kB)

AOT40 miljömål 2013PDF (pdf, 169.9 kB)

AOT40 miljömål 2014PDF (pdf, 29.7 kB)

AOT40 miljömål 2015PDF (pdf, 30.7 kB)

AOT40 miljömål 2016PDF (pdf, 30.7 kB)

AOT40 miljömål 2017PDF (pdf, 26.6 kB)

AOT40 miljömål 2018PDF (pdf, 26.4 kB)

AOT40 miljömål 2019PDF (pdf, 28.9 kB)

Senast ändrad: 2020-06-09
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.