Logotyp

AOT40 miljömål

Enlig miljömålet inom Frisk Luft får ej AOT40 april - sept överskrida 10 000 µg m-3 timmar. I figurerna nedan speglas AOT40 april - september mot gällande miljömål.

Senast ändrad: 2021-10-13

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.