Logotyp

Central zon

I figurerna nedan presenteras ozonhalter och AOT40 för Central zon för samtliga år.

AOT40 Central zon 2009PDF (pdf, 26.4 kB)

AOT40 Central zon 2010PDF (pdf, 26.3 kB)

AOT40 Central zon 2011PDF (pdf, 26.4 kB)

AOT40 Central zon 2012PDF (pdf, 26.3 kB)

AOT40 Central zon 2013PDF (pdf, 172.6 kB)

AOT40 Central zon 2014PDF (pdf, 28.5 kB)

AOT40 Central zon 2015PDF (pdf, 29.5 kB)

AOT40 Central zon 2016PDF (pdf, 29.7 kB)

AOT40 Central zon 2017PDF (pdf, 8.6 kB)

AOT40 Central zon 2018PDF (pdf, 8.7 kB)

AOT40 Central zon 2019PDF (pdf, 28.4 kB)

Senast ändrad: 2020-06-09
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.