Logotyp

Kustzon

I figurerna nedan presenteras ozonhalter och AOT40 för Kustzonen för samtliga år.

AOT40 Kustzon 2009PDF (pdf, 26.6 kB)

AOT40 Kustzon 2010PDF (pdf, 26.5 kB)

AOT40 Kustzon 2011PDF (pdf, 26.6 kB)

AOT40 Kustzon 2012PDF (pdf, 26.5 kB)

AOT40 Kustzon 2013PDF (pdf, 169.6 kB)

AOT40 Kustzon 2014PDF (pdf, 29.5 kB)

AOT40 Kustzon 2015PDF (pdf, 29.7 kB)

AOT40 Kustzon 2016PDF (pdf, 29.8 kB)

AOT40 Kustzon 2017PDF (pdf, 8.6 kB)

AOT40 Kustzon 2018PDF (pdf, 8.6 kB)

AOT40 Kustzon 2019PDF (pdf, 28.4 kB)

Senast ändrad: 2020-06-09
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.