Logotyp

Nordlig zon

I figurerna nedan presenteras ozonhalter och AOT40 för Nordlig zon för samtliga år.

AOT4O Nordlig zon 2009PDF (pdf, 26.4 kB)

AOT40 Nordlig zon 2010PDF (pdf, 26.3 kB)

AOT40 Nordlig zon 2011PDF (pdf, 26.4 kB)

AOT40 Nordlig zon 2012PDF (pdf, 26.4 kB)

AOT40 Nordlig zon 2013PDF (pdf, 173.6 kB)

AOT40 Nordlig zon 2014PDF (pdf, 28.6 kB)

AOT40 Nordlig zon 2015PDF (pdf, 29.5 kB)

AOT40 Nordlig zon 2016PDF (pdf, 29.5 kB)

AOT40 Nordlig zon 2017PDF (pdf, 8.4 kB) 

AOT40 Nordlig zon 2018PDF (pdf, 8.7 kB)

AOT40 Nordlig zon 2019PDF (pdf, 28.2 kB)

Senast ändrad: 2020-06-09
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.