Logotyp

Västlig zon

I figurerna nedan presenteras ozonhalter och AOT40 för Västlig zon för samtliga år.

Senast ändrad: 2020-06-09
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.