Logotyp

Ozonmätnätets hemsida är nu publicerad! Välkomna!

Nu finns data för 2009 - 2012 att hämta. Aktuella figurer kommer att publiceras så snart som möjligt.

På hemsidan finns både de ursprungligt publicerade data från rapporterna 2009 - 2011 samt data 2009 - 2012 enligt den nu gällande beräkningsmodellen.

Senast ändrad: 2013-11-04

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.