Logotyp

Översiktlig metodbeskrivning

Ozonhaltens dygnsvariation är avgörande för de ozonindex som anges i miljökvalitetsnormer och EU:s luftkvalitetsdirektiv, t.ex. AOT40. Att använda diffusionsprovtagare för att mäta ozon är enkelt och billigt. Man får dock inte ut timvis tidsupplöst information, vilket krävs för att direkt kunna beräkna AOT40.

Övervakningen baseras på en metodik att uppskatta ozonindex utifrån enkla ozonmätningar med diffusionsprovtagare på månadsbasis och temperaturmätningar på timbasis med TinyTags (batteridrivna mätare/loggrar för temperatur och luftfuktighet). Tillsammans med information från tillgängliga timvisa ozonmätningar med UV-instrument utvärderas överskridanden av olika målvärden för ozon.

För mer information, se publikationerna.

Senast ändrad: 2013-09-12

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.