1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-05-05] Stor satsning på resurs- och avfallsforskning
Nyhet | 2015-05-05

Stor satsning på resurs- och avfallsforskning

IVL deltar i nytt långsiktigt forskningsprogram för hållbar resurs- och avfallshantering. Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor tillsammans skapar förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

IVL Svenska Miljöinstitutet ingår i ett av de fem forsknings- och innovationsprogrammen, RE:Source, som har som främsta fokus att öka den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten inom resurs- och avfallshanteringen. Den första etappen fram till 2018 har startat, men satsningen är planerad att pågå i upp till tolv år.

– IVL kommer att vara ansvariga för det område som kallas resurseffektivt samhälle. Programmet som sådant är skapat för att möjliggöra tvärvetenskapliga samarbeten och projekt, säger Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutets kontaktperson i RE:Source.

Programmet leds av SP, och förutom IVL Svenska Miljöinstitutet deltar även Chalmers Industriteknik, Luleå tekniska universitet och Swerea i arbetsgruppen.

För mer information kontakta:
Åsa Stenmarck E-post: asa.stenmarck@ivl.se   Tel: 010-788 65 66

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev