Ozonmätnätet i södra Sverige

Ozonmätnätet i södra Sverige är ett så kallat Gemensamt Delprogram inom den nationella miljöövervakningen för Naturvårdsverkets programområde Luft. Grundtanken med projektet är att ge en mer detaljerad, heltäckande bild av ozonbelastningen i bakgrundsmiljö i södra Sverige.

Ozonmätnätet i södra Sverige startades ursprungligen 2009 av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Göteborgs universitet. Under 2021 startade det tredje samarbetsprogrammet som avser perioden 2021-2026. Mätprogrammet genomförs på uppdrag av länsstyrelser och luftvårdsförbund i följande län: Skåne, Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Västra Götaland, Östergötland samt Stockholm.

Målet är även att kartlägga eventuella överskridanden av olika målvärden för ozon, både avseende miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft. Inriktningen ligger på de ozonindex som beskriver inverkan av ozon på växtligheten (AOT40).

Medverkande län / Finansiärer

Logga Länsstyrelsen Hallands län
Logga Länsstyrelsen i Jönköpings län
Logga Länsstyrelsen Kalmar län
Logga Länsstyrelsen Östergötland
Logga Länsstyrelsen Skåne
Logga Länsstyrelsen Stockholm
Logga Länsstyrelsen Västra Götaland

Blekinge kustvatten
och luftvårdsförbund

Utförare

Logotyp IVL Svenska MIljö Institutet

Har du frågor om Ozonmätnätet, kontakta oss gärna!

Gunilla Pihl Karlsson

PhD
gunilla.pihl.karlsson@ivl.se

Helena Danielsson

PhD
helena.danielsson@ivl.se