1. Startsida
  2. Hämta data
Grönskande äng

Data från ozonmätnätet

Nedan hittar du aktuell data från ozonmätnätet. Rådata levereras årligen till nationell datavärd.

2023 års data

2021 års data

2018 års data

2017 års data

2015 års data

2013 års data

2011 års data

2009 års data

2022 års data

2020 års data

2019 års data

2016 års data

2014 års data

2012 års data

2010 års data