Vår ägare SIVL

Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning skapar tillsammans med näringslivet och statens myndigheter samarbete kring viktiga frågor inom området miljö och hållbar utveckling.

  1. Startsida
  2. Om oss
  3. Vår ägare SIVL

SIVL är ensam ägare till IVL Svenska Miljöinstitutet AB och finansierar forskning och innovation med särskild inriktning på tillämpade frågeställningar med ett tvärvetenskapligt och systemorienterat angreppsätt.

SIVL finansierar IVL:s samfinansierade forskning

Både privata företag och branschorganisationer kan vara delaktiga i samfinansierade forskningsprojekt.

Läs mer om samfinansprojekt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev