Pile of publication books or documents report papers.
 1. Startsida
 2. Publikationer

Publikationer

Ta del av vår forskning genom att söka bland IVL:s publicerade rapporter och artiklar. För att få tillgång till alla IVL:s publicerade publikationer, besök IVL:s portal på Digitala vetenskapliga arkivet, Diva.

Nedan kan du hitta våra senaste publikationer

 • Hållbar datadriven kustzonsplanering och förvaltning


  Kustnära marina ekosystem över hela världen är hotade på grund av mänskliga aktiviteter och klimatförändringar. I ramdirektivet för havsplanering (2014/89 / EU) anges att havsplanering ska stödja och underlätta hållbar tillväxt av havsbaserade aktiviteter som fiske, sjöfart och vattenbruk, och samtidigt bevara, skydda och förbättra våra marina...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Underlagsdata för hållbarhetsbedömning i BioMapp


  Denna rapport utgör en samlad dokumentation av underlags data, med avseende på de olika industriprocesser som ingår i visualiseringsverktyget BioMapp. De skogsindustriella processerna som beskrivs i rapportens bilagor baseras på en allmänt accepterad inventeringsmetodik för att beskriva skogsbaserade produkters miljöpåverkan och andra...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige - Förenklad resultatrapportering av 2023 års mätresultat inom Ozonmätnätet i södra Sverige


  I denna förenklad resultatrapportering presenteras resultaten från 2023 års mätningar inom ”Ozonmätnätet i södra Sverige”. Ozonmätnätet i södra Sverige startade 2009 av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Göteborgs universitet.Flera mätprogram har genomförts sedan mätstarten. Under 2021 startade ett nytt samarbetsprogram för perioden 2021...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Konsumenters drivkrafter, hinder och vanor kopplat till begagnatköp : Usereuse - System för en återanvändningsindustri


  För att ställa om till en mer hållbar konsumtion behövs nya former av återbruk, exempelvis kan butiker samla in och sälja begagnade produkter av eget märke, second handaktörer kan flytta in i gallerior och kommunala avfallsföretag kan erbjuda plats för att lämna och hämta produkter gratis.I denna rapport presenteras resultatet från enkäter och...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Design for recycling of products containing plastics : Pre-study: Towards a global standard which contributes to plastics circularity


  Plastic materials are important within our society and are useful in many applications. However, plastics are rarely used in a sustainable or resource efficient way. The global production of plastics stands at a staggering 400 million tons, with projections indicating a tripling of this demand by 2060 unless substantial policy measures are taken....
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.