Handskbeklädd hand tar ett vattenprov

Forskning som gör skillnad

Vi arbetar med tillämpad forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. Forskning och utveckling är basen i vår verksamhet och utgör hälften av vår samlade verksamhet, vid sidan av vår uppdragsverksamhet. Med en bred kompetens arbetar vi inom hela hållbarhetsområdet och vår forskning sträcker sig från traditionell miljövetenskap till ekonomi, beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

Här kan du läsa mer om några av våra pågående forskningsprojekt

Två personer i samtal vid bord. ! kvinna i bakrund med IVL skylt

Jämställdhetsplan

IVL har en GEP (Gender Equality Plan) i enlighet med obligatoriska och rekommenderade krav för sökande organisationer inom EU-kommissionens forskningsprogram Horizon Europe.

selective focus of the stacking magazine place on table in living room

Våra publikationer

Ta del av våra publicerade rapporter och artiklar.

Kontakta oss om du vill veta mer om IVL:s forskning

Porträtt av Stefan Pettersson

Stefan Pettersson

Forskningschef

Hanna Oskarsson

Hanna Oskarsson

Forskningssamordnare

Kajsa Markstedt

Kajsa Markstedt

Forskningssamordnare