IVL:s ledningsgrupp

John Rune Nielsen

John Rune Nielsen

VD

Porträtt på kvinna

Anna Söderholm

Vice VD

Porträtt på kvinna

Karin Sjöberg

Enhetschef Miljötillstånd och
åtgärdsstrategier

Mona Olsson Öberg porträtt

Mona Olsson Öberg

Enhetschef Hållbar verksamhet
och konsumtion

Patrik Isaksson porträtt

Patrik Isaksson

Enhetschef Hållbart samhälle

Anna Amgren

Anna Amgren

HR chef

The image shows a man

Thomas Nilsson

CFO

Porträtt av Stefan Pettersson

Stefan Pettersson

Forskningschef

Bild på Anna Holmquist invid en grupp gröna soffor

Anna Holmquist

Kommunikations- och marknadschef