Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Konsekvenserna av Europas kväveutsläpp kartlagda
  För första gången har de kostnader och konsekvenser som utsläppen av kväve har på bland annat klimatet och den biologiska mångfalden sammanställts i en 800-sidor lång rapport: European Nitrogen Assessment. Tre forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har deltagit i arbetet med rapporten.
 • | nyhet
  IVL studerar utsläpp av läkemedel och kemikalier från enskilda avlopp
  IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med Södertälje kommun studera enskilda avlopp som källa till utsläpp av läkemedelsrester och kemikalier till vattenmottagare. Projektet stöds av Naturvårdsverket och kommer att genomföras 2011-2012.
 • | nyhet
  Svenska städer behöver rusta för framtidens vattenflöden
  I det EU-finansierade projektet GreenClimeAdapt utvärderar IVL Svenska Miljöinstitutet vad höga vattenflöden och mer intensivt regn i svenska städer kan få för effekter, samt hur tätbebyggda områden kan rusta sig för att hantera kommande höga vattenflöden.
 • | nyhet
  IVL:s kvicksilverlabb i världstoppen
  IVL Svenska Miljöinstitutets bestämning av totalkvicksilver och metylkvicksilver i naturliga vatten rankas näst högst i världen enligt den största internationella provjämförelsen någonsin.
 • | nyhet
  IVL-forskare belönas ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond
  Fil. dr. Johan Stål på IVL Svenska Miljöinstitutet har blivit belönad med 85 000 kronor ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Medlen ska användas till fortsatt forskning på havens biologiska mångfald, fiske och ekosystemtjänster.
 • | nyhet
  Andreas Carlgren utfrågad på Tillståndet i miljön
  Inför 300 deltagare på IVL:s och Miljörapportens årliga konferens Tillståndet i miljön blev miljöminister Andreas Carlgren utfrågad under intensiva 75 minuter.
 • | nyhet
  Avgiftssystem för utsläpp av fosfor och kväve under utredning
  Kan man ta betalt för utsläpp av kväve och fosfor? IVL Svenska Miljöinstitutet undersöker tillsammans med branschföreningen Svenskt vatten vilka effekter ett avgiftssystem för utsläpp av kväve och fosfor från kommunala reningsverk skulle få.
Nyhetsarkiv
Återställ