Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Ny rapport om miljömålen i ett förändrat klimat
  Forskningsprogrammet CLEO – Klimatförändringar och miljömålen , presenterar hur klimatförändringen påverkar möjligheten att nå de svenska miljökvalitetsmålen i en ny rapport. En analys av framtidsscenarier visar att det kan uppstå konflikter mellan de olika miljömålen när åtgärder sätts in.
 • | pressmeddelande
  Reformförslag för utsläppshandeln räcker inte
  Parallellt med diskussionerna om EU:s energi- och klimatpaket för 2030 pågår diskussioner i Bryssel om hur EU:s system för handel med utsläppsrätter ska reformeras. Det krävs att medlemsländerna nu skärper det förslag som EU-kommissionen lagt fram, säger experter från IVL Svenska Miljöinstitutet och Fores i en ny rapport.
 • | nyhet
  Kan svensk rymdteknik hjälpa oss att nå miljömålen?
  Hur kan spetsteknologi inom rymd-, nano-, IT- och bioteknik komma till användning för att nå miljömålen? Det ska en seminarieserie, som IVL fått i uppdrag av Naturvårdsverket att anordna, titta närmare på under hösten och vintern. Tillsammans med sakkunniga från dessa områden ska projektet identifiera såväl befintlig som framtida miljöteknik.
 • | nyhet
  Framtidens smarta städer utformas i Lund
  IVL Svenska Miljöinstitutet tar nu ytterligare ett steg i arbetet med energi- och klimatsmart byggande. I projektet Cityfied ska flera europeiska städer omvandlas till smarta städer genom energieffektivisering.
 • | pressmeddelande
  Sussi Wetterlin ny vd för Basta
  Sussi Wetterlin blir ny vd för Basta. Hon efterträder Per Löfgren som blir hållbarhetschef på JM. Basta är ett etablerat system på marknaden för att bygg- och anläggningssektorn ska nå målet om ett giftfritt byggande. Idag finns närmare 20 000 produkter som klarar hårt ställda miljökrav i Basta-systemet.
 • | pressmeddelande
  IVL expanderar och öppnar nytt kontor i Malmö
  IVL Svenska Miljöinstitutet expanderar inom hållbart samhällsbyggande och öppnar kontor i Västra Hamnen i Malmö. En betydande del av verksamheten kommer att vara inriktad på hållbar stadsutveckling – ett område där IVL och Malmö stad under lång tid har samarbetat.
 • | nyhet
  Ny strategisk agenda ska öka användningen av processintensifiering
  Svensk processindustri står inför stora utmaningar för att kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft. IVL koordinerar framtagandet av den nya forskningsagendan PI-Nordic. Agendan handlar om hur man genom processintensifiering (PI) bidrar till att göra processindustrin mer kostnads- och resurseffektiv.
 • | nyhet
  IVL och KTH fördjupar samarbetet om framtidens vattenrening
  Samarbetet mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH ska nu utvecklas ytterligare runt den gemensamma pilot- och forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk som är en resurs som saknar motsvarighet i övriga Europa.
 • | pressmeddelande
  Nya metoder behövs för arbetsmiljöarbetet i bemanningsföretag
  Bemanningsanställda byter ofta arbetsplats och får nya arbetsuppgifter. Att få arbetsmiljöarbetet att fungera för inhyrd personal är ofta svårt eftersom ansvaret är delat mellan det inhyrande företaget och bemanningsföretaget visar en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | pressmeddelande
  Ventilationen kan orsaka dålig inneluft
  Ventilationssystem som inte sköts och rengörs som de ska kan orsaka problem med inneluften. Smuts och fukt i systemen gör att mikroorganismer växer till och det kan bildas irriterande ämnen som sedan sprids med luften inomhus. Det visar en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort.
 • | pressmeddelande
  Bred politisk enighet om tuffare kemikaliepolitik
  Enligt en undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort anser nio av tio, 92 procent, av partiernas ledande riksdagskandidater att det behövs en noggrannare miljöövervakning rörande kemikalier. Hela 95 procent anser att det bör ställas högre krav på industrin och handeln att redovisa produkters innehåll. Även bland allmänheten finns det en stor opinion bakom högre krav på innehållsdeklaration för varor.
 • | nyhet
  Nytt projekt kartlägger sjöfartens möjligheter att spara bränsle
  Sjöfarten står inför stora utmaningar. Transporterna till sjöss väntas öka kraftigt, samtidigt ska sjöfarten klara allt tuffare miljökrav. I ett nytt projekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet nu kartlägga den totala energianvändningen för sjöfarten till och från Sverige och analysera olika fartygstypers bränslebesparingspotential.
 • | nyhet
  Tina Skårman ny ordförande för FN:s PRTR-protokoll
  IVL:s Tina Skårman har valts till ny ordförande för det så kallade PRTR-protokollet (Protocol on Pollutant Release and Transfer Register ) – ett protokoll under Århuskonventionen som handlar om upprättande av register över utsläpp och överföringar av föroreningar, och allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation.
Nyhetsarkiv
Återställ