Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Ny kommunikationschef på IVL
  Louise Gauffin är ny kommunikationschef på IVL Svenska Miljöinstitutet. Hon efterträder Eva Bingel som går i pension. Louise Gauffin kommer närmast från en tjänst som kommunikationschef på det kommunala fastighetsbolaget Gavlegårdarna. Hon har även en bakgrund inom ideella organisationer och inom IT- och telekombranschen.
 • | pressmeddelande
  Första flygplanet miljövarudeklarerat
  För första gången har nu ett flygplan miljövarudeklarerats. Det är Bombardier Aerospace som har miljövarudeklarerat ett av sina flygplan i EPD-systemet för att på ett transparent sätt visa flygplanets miljöpåverkan genom hela livscykeln.
 • | pressmeddelande
  Dieselgate, digitalisering och bilfria städer – välkommen till Hållbara transporter
  Nu är programmet till Hållbara transporter klart. I år följer vi upp avgasskandalen ”dieselgate” och diskuterar bilfria städer i Europa. Dessutom kommer Sveriges miljöminister Karolina Skog för att berätta om regeringens miljö- och transportpolitik.
 • | pressmeddelande
  Stadsluft och avgaser – IVL mäter utsläpp från vägtrafik mot bakgrund av dieselbluffen
  Just nu pågår en mätkampanj i Göteborg där IVL Svenska Miljöinstitutet med hjälp av sensorteknik mäter avgaser från vägtrafiken, fordon för fordon, i realtid. Syftet med mätningarna är att se hur utsläppen från dagens fordonsflotta ser ut i verklig körning.
 • | nyhet
  IVL tar fram branschgemensamt verktyg för räkna på byggnaders klimatpåverkan
  IVL har fått ett projekt från Energimyndigheten för att ta fram ett branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader. Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik (LCA) och gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad.
 • | nyhet
  Ny metod ska rena bort läkemedel redan i toaletten
  På Akademiska sjukhuset i Uppsala testas en ny teknik att rena bort läkemedelsrester direkt i toalettstolen. Bakom metoden står företaget Pharem Biotech som testar och optimerar tekniken på Hammarby Sjöstadsverk.
 • | nyhet
  Internationell workshop och mätkampanj i kölvattnet av ”dieselgate”
  Mot bakgrund av utsläppsfusket inom bland annat Volkswagenkoncernen har kraven på tuffare utsläppskontroller ökat kraftigt. I veckan arrangerade IVL en internationell workshop i Göteborg för att utbyta kunskap om utsläppsmätningar i verklig trafik.
 • | pressmeddelande
  IVL förstärker inom fordons- och transportsektorn
  IVL växer och har nu rekryterat ytterligare 25 personer i Göteborg i en satsning kopplad till fordons- och transportsektorn. Expansionen innebär en förstärkning av IVL:s verksamhet och bredd inom kemikaliesäkerhet, cirkulär ekonomi, utveckling av miljöteknik och långsiktigt strategiskt hållbarhetsarbete.
 • | pressmeddelande
  Ny studie om läkemedelsrester i jordbruksmark
  IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett tvåårigt forskningsprojekt studerat om avloppsslam som lagts på jordbruksmark innehåller läkemedelsrester som sprids i miljön. Slammet visade sig innehålla flera läkemedel, däremot innehöll inget av de markvattenprover som togs på jordbruksmarken påvisbara halter av läkemedlen.
 • | pressmeddelande
  Klimatsmart biomassaförgasning behöver rätt styrmedel
  Storskalig biomassaförgasning är en effektiv metod för att producera klimatsmarta drivmedel och produkter. En ny studie vid IVL och Chalmers visar dock att för att tekniken ska nå ut på marknaden krävs starka styrmedel och ytterligare utveckling.
Nyhetsarkiv
Återställ