Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Så minskar vi transportutsläppen – forskare berättar
  Stringenta styrmedel, jämlik transportplanering och nya affärsmodeller. Det nordiska transportforskningsprojektet Shift går mot sitt slut med ny kunskap om vilka åtgärder som behövs för att vi ska nå för noll nettoutsläpp från trafiken 2040.
 • | nyhet
  Åsa Stenmarck expert i referensgrupp för cirkulär ekonomi
  Delegationen för cirkulär ekonomi knyter nu ett 40-tal personer till sina prioriterade områden plast, offentlig upphandling och design för cirkularitet. En av dem är IVL:s avfallsexpert Åsa Stenmarck.
 • | nyhet
  Kinesiska företag siktar på att halvera matavfallet
  Plattformen Save 12.3 som startade förra året har nu lanserat en kampanj för att minska matavfallet i Kina. Mer än 500 kinesiska cateringföretag och restauranger ställer sig bakom initiativet som siktar på att halvera matavfallet till 2030.
 • | pressmeddelande
  Nya resurseffektiva kolfiberelektroder för att utvinna vätgas från avloppsvatten
  Ett omfattande utvecklingsarbete har lagts ned på KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet de senaste åren för att ta fram en ny typ av kolfiberbaserad elektrod. Den gör det möjligt att effektivt utvinna vätgas från olika typer avloppsloppsvatten med höga ammoniumhalter. Samtidigt renas avloppsvattnet från ammoniumkvävet vilket innebär ytterligare en miljöfördel.
 • | nyhet
  ”Förändrat reseavdrag nödvändigt för trafikens klimatmål”
  I dag överlämnar Reseavdragskommittén sina förslag till regeringen. De vill att dagens reseavdrag avskaffas och ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth som länge varit kritisk till reseavdraget välkomnar förslaget.
 • | pressmeddelande
  35 miljoner till teknikutveckling för studier av trafikens verkliga utsläpp
  Nu startar EU-projektet Cares som ska vidareutveckla tekniken för bättre mätning av vägtrafikens utsläpp i verklig körning. Projektet är särskilt intressant i ljuset av dieselgate, utsläppsskandalen med manipulerad mjukvara som friserade utsläppen från nya dieselbilar.
 • | pressmeddelande
  IVL och Jämtkraft utvecklar framtidens fossilfria flygbränsle
  Nu startar ett forskningsprojekt där IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Jämtkraft, Chalmers och Lunds universitet ska utreda om det går att starta storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle. Koldioxid kommer att samlas in från kraftvärmeverkets skorsten i Lugnvik utanför Östersund och blandas med vätgas för att framställa flygbränslet. Den vätgas som behövs för processen ska produceras från förnybar el.
 • | pressmeddelande
  Avgasrening flyttar föroreningar från luft till vatten
  Nästa år införs svavelkrav som tvingar all internationell sjöfart att minska utsläppen av svaveldioxid till luften. Men istället för att köra på dyrare lågsvavliga bränslen väntas många rederier installera så kallade skrubbrar som tvättar avgaserna med havsvatten, vatten som sedan släpps tillbaka förorenat i havet. Detta skrubbervatten har giftiga effekter på djurplankton, visar ny forskning från IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | pressmeddelande
  70 miljoner till forskningsprogram om minskad exponering för farliga kemikalier
  Mistra satsar 70 miljoner kronor på forskningsprogrammet SafeChem som har som mål att skapa en hållbar kemiindustri och minska exponeringen av farliga ämnen. IVL Svenska Miljöinstitutet leder programmet som också består av forskare från Stockholms universitet, RISE, KTH, danska DTU och ett brett deltagande av industrin.
 • | nyhet
  IVL och Chalmers ingår i strategiskt samarbete
  IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers har undertecknat en avsiktsförklaring om strategiskt samarbete. Relationerna fördjupas i och med detta inom forskning, innovation och kompetensförsörjning. Avsikten är att samarbetet ska vara långsiktigt och bidra till ett mer hållbart samhälle.
 • | pressmeddelande
  Ny kartläggning synliggör utmaningarna med plast
  Plastanvändningen i Sverige ökade med 300 000 ton per år från 2010 till 2017. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket. Plasten som används kommer huvudsakligen från fossil råvara. Största delen går till energiåtervinning eller bränsle, och endast en liten del materialåtervinns.
 • | pressmeddelande
  Ny rankning: Kommunerna som är bäst på klimatanpassning i Sverige
  Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Sundsvall och Kristianstad på delad andraplats. Det visar 2019 års kartläggning av kommunernas klimatanpassningsarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring gjort. Trots att de flesta kommunerna uppger att de redan har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser visar undersökningen att det fortfarande är många kommuner som inte har påbörjat något arbete för att analysera klimatrelaterade risker.
 • | pressmeddelande
  Tio framgångsfaktorer för att skala upp delning
  Delning av underutnyttjade resurser kan vara en viktig pusselbit i omställningen till en mer hållbar konsumtion. En ny forskningsstudie har tittat på potentialen att dela transporter, lokaler och verktyg och listar tio framgångsfaktorer för att skala upp delning.
 • | pressmeddelande
  Vilka asbestexponeringar kan ha orsakat dagens mesoteliomfall?
  Trots att asbest förbjöds i Sverige 1982 dör fortfarande omkring 120 personer varje år på grund av mesoteliom, en form av cancer som enbart beror på exponering för asbest. IVL:s arbetsmiljöforskare har i en studie undersökt orsakerna till detta.
 • | pressmeddelande
  Digitalisering ska säkerställa en motståndskraftig vattencykel i våra städer
  Klimatförändringar och urbanisering ökar städernas utmaningar för att hantera avloppsvatten, dagvatten och översvämningar. Hur kan kommunerna hantera dessa frågor på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som de följer FN:s utvecklingsmål, EU:s policys och direktiv, engagerar medborgarna i en hållbar vattenförvaltning och hjälper små och medelstora företag att växa? Det är centrala frågor inom SCOREwater, ett EU-projekt som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.
Nyhetsarkiv
Återställ