Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Kommentar med anledning av situationen i Ukraina
  IVL följer med bestörtning utvecklingen i Ukraina. Det är en ofattbar situation, en mänsklig tragedi och en skam för vår tid. Samtidigt som många av oss försöker få en uppfattning om händelserna, i realtid, kan vi redan nu ana att följdverkningarna äventyrar viktigt globalt samarbete.
 • | pressmeddelande
  Nytt verktyg gör det enklare att ta fram miljövarudeklarationer för sågverkens produkter
  Ett nytt verktyg som IVL har tagit fram på uppdrag av Svenskt Trä gör det enklare att ta fram miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er, för sågverkens produkter. Verktyget är det första i sitt slag inom träindustrin och skapar större möjligheter att möta den alltmer ökande efterfrågan på miljöinformation. Verktyget underlättar analysen av en enskild produkts klimatpåverkan, och kan i ledet användas för att beräkna avtrycket för byggnader.
 • | nyhet
  Ölfat av stål eller plast – ny studie jämför miljöpåverkan
  De senaste åren har allt fler bryggerier gått över till att använda ölfat i plast. Tidigare var det ölfat i rostfritt stål som dominerade marknaden, men nu har ölfaten i plast, särskilt engångsvarianter, blivit allt vanligare, och särskilt bland mindre hantverksbryggerier.
 • | nyhet
  Regeringen vill skärpa miljökontrollen vid bilbesiktning
  Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att se över förutsättningarna för skärpt miljökontroll vid bilbesiktningen. En skarpare kontroll ska ge bättre luftkvalitet. IVL:s mobilitets- och transportforskare ser mycket positivt på förslaget.
 • | nyhet
  Utsläppen från vägtrafiken minskade trots ökad trafik
  Utsläppen av växthusgaser från trafiken minskade med 0,3 procent förra året jämfört med 2020. Detta trots att trafiken ökade. Det visar preliminära beräkningar som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Trafikverket. Orsakerna är en ökad andel biodrivmedel, energieffektivisering och elektrifiering.
 • | nyhet
  Kväve och kopplingen till kolbindning i de nordiska skogarna
  Forskare har i ett projekt för Nordiska ministerrådet beräknat flöden av kväve i skogliga ekosystem i Sverige, Norge, Finland och i Danmark. Arbetet är ett steg på vägen att räkna fram en total nationell kvävebudget där alla flöden av reaktivt kväve över nationella gränser kvantifieras. Forskarna har också jämfört resultaten med klimatrapporteringen och hur mycket kol som de nordiska skogarna uppges binda.
 • | nyhet
  Nationella expertrådet vill se krafttag för klimatanpassning
  Det behövs krafttag för att på allvar säkerställa att vårt samhälle ställer om i en klimatsäker riktning. Det menar Nationella expertrådet för klimatanpassning som i veckan överlämnade sin första rapport till regeringen. De insatser som hittills har gjorts har inte förmått skapa nödvändiga förändringar i samhället konstaterar rådet.
 • | nyhet
  Clean Shipping Index stärks med ledamot från Stockholms Hamnar
  Clean Shipping Index, som rankar fartyg efter miljöprestanda, stärker nu sin tekniska kommitté med kunskap kring hamnar och deras miljöutmaningar. Charlotta Solerud från Stockholms Hamnar välkomnas som ledamot från år 2022.
 • | nyhet
  Bättre arbetsmiljö i fokus när mer byggavfall och textil ska återbrukas
  Hur kan vi öka återbruket av byggprodukter och textil och samtidigt säkerställa god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor? Det ska ett nystartat projekt på IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka. Byggavfall och textil är två områden där återbruket av resurs- och klimatskäl måste bli mycket större än idag.
 • | pressmeddelande
  Många kommuner vill utreda möjlighet till parkeringsskatt
  Att använda parkeringsskatt som styrmedel för att minska utsläppen är tillräckligt intressant för att utredas eller värt att överväga. Det svarar flertalet av kommunerna i projektet KomPark, Kommunala parkeringsstyrmedel för energieffektiva städer, som den 10 februari arrangerar ett webbinarium om förutsättningar och juridiska möjligheter för en kommunal parkeringsskatt.
 • | nyhet
  IVL och Sjöfartsverket i samarbete om undervattensbuller
  Undervattensbuller från sjöfart och farledsarbeten påverkar djurlivet och miljön negativt. I ett nystartat projekt ska IVL tillsammans med Sjöfartsverket nu ta fram förslag på hur bullret ska hanteras och regleras. Målet är att Sverige ska bli först i världen med åtgärder för att minska undervattensbuller från farleder.
 • | pressmeddelande
  Efter dieselgate: Utsläppen av kväveoxider från lätta dieselfordon minskar
  I takt med att EU under senare år har skärpt avgaskraven för kväveoxider från lätta dieselfordon har också utsläppen minskat. Det visar omfattande mätningar av utsläpp i verklig trafik som IVL Svenska Miljöinstitutet har utfört. Fortfarande släpper dock dieselbilarna ut fem gånger mer kväveoxider än de bensindrivna bilarna i Sverige.
 • | pressmeddelande
  Klokare klimatbeslut tidigt i byggprojekt med nytt verktyg
  Hur kan formen av en byggnad påverka klimatavtrycket? I dagsläget är det svårt att avgöra eftersom det saknas etablerade metoder och verktyg för att beräkna klimatpåverkan och jämföra olika alternativ i de tidiga gestaltningsskedena. Ett projekt som IVL genomför tillsammans med arkitekter, konstruktörer och ytterligare forskningsaktörer ska nu ta fram ett verktyg för detta. Det ska öka bygg- och fastighetsbranschens möjligheter att fatta kloka klimatbeslut.
Nyhetsarkiv
Återställ