Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Satsningar på rent vatten i Mumbai
  IVL:s arbete med fokus på det globala målet Rent vatten och sanitet, SDG6, fortsätter i Indien. För närvarande arbetar IVL som miljökonsult i flera projekt som rör vattenrening och för att minska föroreningshalten från floden Mithi som rinner genom mångmiljonstaden Mumbai.
 • | pressmeddelande
  Återbruk sparar klimatet – även om träfönstret skickas ända till Kapstaden
  Återbruk av byggprodukter och möbler minskar de klimatpåverkande utsläppen generellt mycket mer än klimatkostnaden för att göra dem klara för återbruk. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort för Stockholms stad.
 • | nyhet
  Nya digitala samarbeten ökar återbruket i byggsektorn
  Den IVL-ledda återbruksarenan Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, har inlett digitala samarbeten med branschaktörerna Basta och Prodikt. Det innebär att begagnade byggvaror som läggs ut på CCBuilds marknadsplats nu kan få en bredare spridning och nå ut till fler intressenter.
 • | pressmeddelande
  Automatisk sortering kan öka textilåtervinningen kraftigt
  Varje år deponeras eller förbränns 4,3 miljoner ton textilavfall i EU och bara några få procent återvinns. Siptex som är världens första storskaliga anläggning för automatisk textilsortering är sedan två år i bruk hos återvinningsbolaget Sysav i Malmö. Nu visar en ny forskningsrapport från IVL att den automatiska sorteringen är en viktig länk som kan öka textilåtervinningen kraftigt.
 • | pressmeddelande
  Kunskapslyft ska hjälpa byggföretag att klimatdeklarera
  Små och medelstora bygg- och anläggningsföretag står för ungefär 80 procent av den svenska byggbranschens omsättning och personal. För att driva på omställningsarbetet hos dessa företag initierar bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen nu ett kunskapslyft kring klimatberäkning av byggnader. IVL Svenska Miljöinstitutet är utförare och håller under hösten ett antal utbildningar anpassade för målgruppen.
 • | nyhet
  Stort forskningsprojekt om hållbar kreditmarknad
  De svenska hushållens skuldsättning har stigit kraftigt det senaste decenniet. För att öka kunskapen om de bakomliggande krafterna till den negativa utvecklingen startar konsortiet Sustainable Finance Lab nu ett fyraårigt forskningsprojekt som IVL deltar i.
 • | pressmeddelande
  Forskningsanläggning för vatten flyttar till Loudden
  Forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH flyttar till stadsdelen Loudden strax öster om Frihamnen i Stockholm. Ett nytt avtal har tecknats med Stockholm Vatten och Avfall. I den unika pilot- och demonstrationsanläggningen testas och utvecklas nya lösningar för en cirkulär vattenhantering och resursutvinning.
 • | nyhet
  Hela klimatsystemet studeras i nytt EU-projekt
  IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i ett nystartat EU-projekt som ska ta ett helhetsgrepp om samspelet mellan effekter, risker, anpassning och åtgärder mot klimatförändringar. Syftet är att bryta stuprörstänket för att kunna göra integrerade bedömningar.
 • | nyhet
  EU-projektet LENS ska minska buller och avgaser från motorcyklar och mopeder
  Hur kan vi minska avgaser och buller i våra städer? Nu startar EU-projektet LENS som har fokus på motorcyklar och mopeder och som ska göra mätningar i flera europeiska städer. IVL deltar och ska utveckla och testa tekniker och metoder för att mäta luftföroreningar i verklig körning, bland annat små partiklar som är särskilt skadliga för hälsan.
Nyhetsarkiv
Återställ