1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-08-30] Rötningsbar påse för matavfall utvärderas
Nyhet | 2012-08-30

Rötningsbar påse för matavfall utvärderas

Inom forskningscentret Waste Refinery genomför IVL Svenska Miljöinstitutet i höst en studie av miljöpåverkan från en ny typ av påse för insamling av matavfall. Det är fransk-svenska Gaia som i samarbete med avfallsbolagen NSR och Nårab håller på att ta fram en påse helt gjord på förnyelsebara råvaror för rötning av matavfall. IVL Svenska Miljöinstitutet ska med hjälp av livscykelanalyser bedöma om biopåsen i sig är miljömässigt hållbar jämfört med dagens alternativ.

– Tidigare försök med nedbrytbara påsar har stött på problem med dålig nedbrytning och stora driftsstörningar vid biogasproduktion. Biopåsen som tas fram här innehåller en inblandning av kalk som ska göra att påsens nedbrytning påbörjas redan i rötningskammaren, vilket gör den lämplig för insamling av matavfall, säger David Palm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. De idag vanligaste insamlingspåsarna för matavfall är gjorda i papper eller, när insamling sker i så kallade optibag-system, det vill säga är gjorda av vanlig polyeten-plast. – Det har tidigare gjorts ett flertal studier på huruvida plast- eller papperspåsar är bäst ur ett miljöperspektiv, men denna typ av biopåse för matavfall har vi inte undersökt tidigare. Vår jämförelse är inte bara på tillverkningen av påsen, utan går ända från odling eller utvinning av råvaror till biogasproduktion och spridning av rötrest på åker, säger Kristian Jelse, IVL Svenska Miljöinstitutet, som är ansvarig för livscykelanalysen. Projektet leds gemensamt av David Palm vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Lars Frid vid LK-konsult och finansieras av Waste Refinery, Stiftelsen IVL, NSR, Nårab och Gaia. För mer information kontakta: Anna Fråne, anna.frane@ivl.se, tel. 010-7886741

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev