1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-08-31] IVL kommenterar att Australien och EU avser sammankoppla sina utsläppshandelssystem
Nyhet | 2012-08-31

IVL kommenterar att Australien och EU avser sammankoppla sina utsläppshandelssystem

Den 28 augusti meddelande Australiens minister för klimatförändring och energieffektivitet, Greg Combet, och EU-kommissionären med ansvar för klimatfrågor, Connie Hedegaard, att EU och Australien ömsesidigt kommer att erkänna kolenheter i varandras utsläppshandelssystem. Senast i juli 2018 kommer företag att kunna använda kolenheter från det australienska utsläppshandelssystemet i EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) och vice versa.

Sammankoppling av separata system för utsläppshandel är ett viktigt första steg mot att sammankoppla den etablerade koldioxidmarknaden i Europa med koldioxidmarknaderna under utveckling i Asien och Stillahavsområdet. De sammanlänkade australienska och europeiska systemen för utsläppshandel kommer, när de väl är på plats, utgöra den största koldioxidmarknaden i världen. De sammanlänkade systemen kommer också bidra till att minska kostnaderna för att reducera mängden kolföroreningar, ökad marknadslikviditeten och stödja det globala samarbetet om klimatförändringar. Lars Zetterberg, senior forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och expert på sammankopplade utsläppshandelssystem kommenterar avtalet: — Även om storleken på den australienska koldioxidmarknaden är måttlig, ungefär en sjättedel av det europeiska handelssystemet, blir sammankopplandet av dessa två koldioxidmarknader ett viktigt steg i den internationella klimatpolitiken. Att sammanlänka utsläppshandelssystem är också avgörande för att kunna skapa en effektiv och global koldioxidmarknad, och EU-Australien är ett bra exempel som visar att detta är möjligt, både politiskt och tekniskt.   För EU kommer avtalet mycket lägligt. EU var tidigare loket i den internationella klimatpolitiken, men har de senaste åren tappat initiativet, speciellt när planerna på att skärpa målet för utsläppsminskningar till 30 procent misslyckades på grund av intern oenighet.   — EU:s vision om att skapa en transatlantisk koldioxidmarknad drabbades av ett allvarligt bakslag när Kalifornien meddelande att man ville länka samman med marknaden i Quebec i stället för att fullfölja tidigare planer för sammanlänkning med EU. Men med det nya avtalet med Australien tar EU återigen en ledarroll och sätter press på USA att gå framåt på den internationella arenan, säger Lars Zetterberg. För ytterligare information kontakta Lars Zetterberg

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev