1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-01-22] Ny rapport från IEA visar vägen till koldioxidneutralt Norden 2050
Nyhet | 2013-01-22

Ny rapport från IEA visar vägen till koldioxidneutralt Norden 2050

Internationella energimyndigheten (IEA) ger nu för första gången ut en rapport om det nordiska energisystemet. Rapporten innehåller scenarier för hur de nordiska länderna gemensamt kan uppnå en koldioxidneutral region år 2050. IVL Svenska Miljöinstitutet har deltagit i arbetet genom att analysera energipolitiska styrmedel och identifiera de utmaningar vi står inför.

Rapporten Nordic Energy Technology Perspective är den första regionala upplagan av IEA:s kända globala publikation Energy Technology Perspectives. Projektet har varit ett samarbete mellan IEA och ledande forskningsinstitut i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Nordic Energy Research. Den nordiska utgåvan innehåller scenarier för hur de nordiska länderna gemensamt kan uppnå en koldioxidneutral region år 2050. Rapporten visar att det krävs en total utfasning av fossila bränslen i det nordiska elsystemet, att vindgenereringen måste öka från dagen 3 procent till 25 procent, att elnätet måste byggas ut kraftigt och att det krävs en genomgripande förändring av transportsektorn. – De nordiska länderna har ambitiösa klimat- och energimål och relativt strikta styrmedel och regleringar för att stimulera teknisk utveckling. Exempelvis har alla nordiska länder koldioxid- och energiskatter som framförallt bidragit till minskad användning av fossila bränslen i energisektorn. Men det kvarstår flera utmaningar, framförallt när det kommer till energieffektiviseringar och infrastruktursatsningar inom transport- och elsektorn, säger Susanna Roth på IVL Svenska Miljöinstitutet. Mer information om projektet och rapporten i fullformat finns här. Rapporten kommer att presenteras närmare på ett evenemang som hålls i Stockholm den 11 februari. För mer information, kontakta Susanna Roth eller Lars Zetterberg.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev