1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-12-02] Seminarium om ökad resurseffektivitet
Nyhet | 2013-12-02

Seminarium om ökad resurseffektivitet

Miljödepartementet vill öka dialogen med näringslivet i syfte att stärka arbetet med ökad resurseffektivitet och hållbar konsumtion och produktion. IVL och miljödepartementet har därför inlett ett samarbete där Centrum för resurseffektivitet i Sverige (CERISE) är ett av verktygen för att föra denna dialog.

Den 11 december anordnar IVL Svenska Miljöinstitutet och miljödepartementet ett seminarium om ökad resurseffektivitet. Seminariet, som är det första av flera, kommer att ge bakgrund och syften till det nya initiativet. Här diskuteras statens och näringslivets roll för resurseffektivitet och hållbar konsumtion och produktion för att uppnå Generationsmålet – det övergripande målet för miljöpolitiken. Seminariet ska även identifiera några prioriterade områden/sektorer vilka sedan diskuteras mer fördjupat vid kommande seminarier. Under seminariet får du tillfället att byta erfarenheter för att hitta nya vägar inom just ditt område samt ge input till miljödepartementets arbete i resurseffektivitetsfrågor. För mer information, kontakta Uwe Fortkamp

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev