1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-12-18] Arbetsmiljön för räddningstjänsten skärskådas
Nyhet | 2013-12-18

Arbetsmiljön för räddningstjänsten skärskådas

Brandmän utsätts dagligen för olika risker: olyckor, farliga ämnen, hot och våld och posttraumatisk stress. IVL:s Johan Sanne beviljas tre miljoner kronor av AFA Försäkring för att utveckla former för hur man får med arbetsmiljöfrågorna när man utvecklar räddningstjänstens verksamhet.

Målet är att minska olycks- och hälsorisker med hjälp av nya kunskaper och erfarenheter från insatser, verksamhetsutveckling och beslutsstöd. Projektet genomförs i samarbete med SKL och berörda fackförbund, samt tre olika räddningstjänster med kontrasterande uppdrag. För mer information, kontakta Johan Sanne, IVL Svenska Miljöinstitutet, 010-788 66 59

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev