1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-12-18] IVL deltar i forskningssamarbete om fotokemiskt smog i Kina
Nyhet | 2013-12-18

IVL deltar i forskningssamarbete om fotokemiskt smog i Kina

Forskare från Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers har tillsammans med ett antal kinesiska partners beviljats ett stort forskningsanslag från Formas och Vetenskapsrådet för forskning på fotokemiskt smog i Beijing och Hong Kong. Projektet var ett av fyra projekt av 123 sökande som beviljades medel.

Under de senaste åren har problemen med höga halter av luftföroreningar i Kina rönt allt mer uppmärksamhet och frågan står nu högt upp på den politiska agendan. Smogen i Kina tycks också ha andra egenskaper än den i Europa och USA och därför krävs också andra åtgärder. Luften i två regioner ska undersökas: Beijing och Hong Kong. Forskarna ska studera hur luftföroreningarna bildas och vad som skiljer smogen i Kina från den i Europa och Nordamerika och därefter föreslå lämpliga åtgärder. – Kina har blivit en stor forskningsaktör och stora resurser läggs nu på att förbättra luften, även om man har en mycket lång uppförsbacke framför sig. Det här projektet syftar i första hand syftar till att bygga upp ett forskningssamarbete med Kina, men kommer också att betyda mycket för miljösamarbetet mellan våra länder, säger John Munthe, forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet. Forskningen startar våren 2014 och pågår fram till 2019 med en budget på närmare 25 miljoner kronor. Utöver de svenska aktörerna är tre universitet och ett forskningsinstitut i Kina kopplade till projektet. För mer information, kontakta John Munthe

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev