1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-12-19] IVL och KTH fördjupar samarbetet
Nyhet | 2013-12-19

IVL och KTH fördjupar samarbetet

Tord Svedberg, vd IVL Svenska Miljöinstitutet och Peter Gudmundson, rektor KTH, undertecknade den 17 december en avsiktsförklaring om ett hållbart och långsiktigt samarbete för att gemensamt utveckla forskning, utbildning och innovation.

–Vi har haft ett omfattande samarbete under många år, men vill nu utöka och stärka det ytterligare och göra det formaliserat, sa KTH:s rektor Peter Gudmundson. – Det här är viktigt, inte minst för att vi ska kunna utveckla en bred interdisciplinär samverkan, vilket är viktigt för framtida framgång. Dessutom hoppas jag att det nu ska bli snack, roligt och framför allt mycket verkstad i vårt samarbete, sa Tord Svedberg. Forskningssamverkan mellan IVL och KTH är dessutom speciellt motiverad av en ökande betydelse och ett ökat behov av starka infrastrukturer, där det gemensamägda Hammarby Sjöstadsverk utgör en unik test- och demonstrationsanläggning. KTH och IVL ska samarbeta inom utbildning, forskning och innovation och särskild vikt kommer att läggas på utveckling av forskningssamarbeten inom områden som förnyelsebar energi, transporter, hållbart samhällsbyggande, resurseffektiva produkter och avfall, återvinning samt miljöteknik och ergonomi. För mer information kontakta: Tord Svedberg, 010-7886594 eller John Munthe, tel: 010-788 68 06

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev