1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-12-20] Forskare kartlägger gifter i avfalls- och biogasanläggningar
Nyhet | 2013-12-20

Forskare kartlägger gifter i avfalls- och biogasanläggningar

Medför hantering av organiskt avfall, så som kompost, en arbetsmiljörisk? IVL-forskaren Erica Bloom har fått 1 350 000 kronor av AFA Försäkring och 300 000 kronor av Avfall Sverige för att kartlägga gifter vid avfalls- och biogasanläggningar.

Personal som arbetar med avfallshantering utsätts för hälsorisker genom inandning av bakteriegifter som finns i cellmembranet hos vissa bakterier, så kallade endotoxiner. Dessa kan orsaka både luftvägsinflammationer, nedsatt lungfunktion och astma. Hittills har forskare mest diskuterat och mätt endotoxin generellt och då så kallade fria endotoxiner, som man andas in. Men även de endoxiner som är bundna till partiklar kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Det har också visat sig att olika typer av bakteriegifter kan ge olika hälsoeffekter. – Vi kommer att mäta och kartlägga olika former av endotoxiner. Det behövs en bättre helhetsbild över hur personalen exponeras för dessa gifter och vilka risker som finns vid avfallshantering, säger Erica Bloom. För mer information kontakta: Erica Bloom, erica.bloom@ivl.se, tel. 010-788 66 23

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev