1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-12-23] 3,4 miljoner till forskning om miljöpåverkan från hamnar
Nyhet | 2013-12-23

3,4 miljoner till forskning om miljöpåverkan från hamnar

Vinnova har beviljat IVL:s Erik Fridell 3,4 miljoner kronor för att studera miljöpåverkan från hamnar och infrastruktur. Projektet ska bland annat ta fram en miljöanalys för godstransporter.

Miljöanalysen kommer att innehålla en livscykelanalysperspektiv för hamnar och miljöpåverkan för konstruktion och underhåll av infrastruktur, till exempel spår, hamnar och flygplatser. Forskarna kommer även att titta på hur man kan ta hänsyn till buller. Vinnovas utlysning är den första inom programmet Innovationer för ett hållbart samhälle , som löper 2013-2016. Syftet är att bidra med ny kunskap inom transport och miljö och att medverka till att de svenska miljökvalitetsmålen och de transportpolitiska målen kan nås. För mer information, kontakta Erik Fridell, 010-788 67 99

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev