1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-05-07] Stort intresse för seminarium om miljökrav i upphandlingar
Nyhet | 2015-05-07

Stort intresse för seminarium om miljökrav i upphandlingar

Deltagare från kommuner, landsting, företag och myndigheter fanns på plats vid IVL Svenska Miljöinstitutets och Internationella EPD-systemets gemensamma seminarium om ökad konkurrenskraft med livscykelbaserade miljökrav i upphandlingar.

På seminariet diskuterades EU:s förslag till nytt upphandlingsdirektiv där man har förtydligat möjligheten att ställa miljökrav i ett livscykelperspektiv. Lisa Sennström från Konkurrensverket berättade att en svensk lagrådsremiss är på gång och att en proposition väntas komma i höst. Under våren 2016 kommer den nya upphandlingslagstiftningen.

– Det är väldigt roligt att intresset är så stort för livscykelbaserade miljökrav i upphandling, säger Sven-Olof Ryding, IVL Svenska Miljöinstitutet.

På seminariet berättade Riksbyggen och SCA hur de arbetar med miljökrav i ett livscykelperspektiv och Trafikverket och Stockholms läns landsting om hur de arbetar med livscykelbaserade krav i sin upphandlingsverksamhet. Gemensamt för alla var att de efterlyste mer utmanande krav som premierade de produkter som hade minst miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

För mer information, kontakta:
Sven-Olof Ryding, sven-olof.ryding@ivl.se, tel. 070-568 81 11

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev