1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-05-08] Åsa Romson besökte Cityfieds pilotprojekt i Lund
Nyhet | 2015-05-08

Åsa Romson besökte Cityfieds pilotprojekt i Lund

Sveriges klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) besökte den 6 maj Lund för att ta del av klimatsmarta och miljövänliga projekt. Ett av dem var Cityfieds pilotprojekt i stadsdelen Linero, där man ska rusta upp 70-talsområdet och skapa mer miljövänliga bostäder.

Cityfied har beviljats nästan 450 miljoner kronor i EU-bidrag och är en del av ett större EU-projekt för energieffektivisering, där aktörer även i Spanien, Turkiet, Belgien och Tyskland ingår. Projektet är ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds kommuns fastighetsbolag (LKF), IVL Svenska Miljöinstitutet och Kraftringen. I Lund fokuserar projektet på att rusta upp området Linero och skapa mer miljövänliga bostäder. Målet är att husen ska använda 31 procent mindre energi och att fjärrvärmen ska bli till 93 procent fossilfri.

– Vi energieffektiviserar befintliga bostäder på ett energimässigt genomtänkt sätt, främst för att kunna minska koldioxidutsläppen från området utan att åtgärderna för den skull ska driva upp hyrorna. Det övergripande syftet är att testa och ta fram verktyg och processer som andra städer runt om i Europa kan använda sig av för att renovera befintliga byggnader på ett klimatsmart sätt, säger Jeanette Green, som hoppas att projektet ska inspirera och ge fler städer bra underlag för nya åtgärdspaket för energieffektivisering.

Under projektets första fas undersöktes och bedömdes olika energibesparingsåtgärder för det aktuella området. Nu genomförs renoveringar i ett pilothus, som sedan kommer att utvärderas innan resten av husen rustas upp. Bland annat ska solceller installeras, fjärrvärmenätet förbättras och elnätet uppgraderas. Totalt ska 500 lägenheter energieffektiviseras inom ramen för projektet. IVL ser stora miljövinster i projektet, där alla samarbetsparter kommer att lära sig mer om hur man gör för att energieffektivisera bostäder och energisystem på ett kostnadseffektivt sätt genom att arbeta mer systemövergripande.

Vid frågor kontakta:
Jeanette Green E-post: jeanette.green@ivl.se  Tel: 010-788 67 40

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev