1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-05-12] Nytt forskningssamarbete ska ge bättre luftkvalitet i fordon
Nyhet | 2015-05-12

Nytt forskningssamarbete ska ge bättre luftkvalitet i fordon

Vilka är de viktigaste källorna till luftföroreningar i fordonskupéer, hur ser luftkvaliteten för förarna ut, och framförallt – hur kan den förbättras? Det ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Volvo och Göteborgs universitet ta reda på i ett nystartat projekt.

Huvudfokus ligger på partiklar och att undersöka hur utformningen av fordonets ventilation och luftreningsutrustning påverkar luftkvaliteten i fordon, samt att utveckla robusta och effektiva verklighetsbaserade testmetoder för mätning i trafik.

I arbetet ingår parallella mätningar i och utanför fordonet under körning i varierande trafik-, luftförorenings- och vädersituationer. Man kommer att undersöka både luftkvalitet och temperaturförhållanden, båda viktiga faktorer för innemiljön i fordonet. Genom att dessa faktorer påverkar förarens psykiska och fysiska kondition spelar de i förlängningen en viktig roll även ur trafiksäkerhetssynpunkt.

– Studien bör kunna ge svar på om det finns ämnen och partiklar som förare kan exponeras för som påverkar hälsan negativt. Vi bör också få underlag att bättre bedöma samband mellan olika halter av partiklar inne i och utanför fordonet, säger IVL:s projektledare Jana Moldanova.

I projektet kommer man även att utarbeta en grund för nya lösningar som ska leda till att luftkvaliten i fordon kan bli bättre. Mätresultaten kommer också att utgöra ett underlag för hur arbetsmiljön ser ut för olika yrkesgrupper när parametrar som påverkar helheten i kupé- och hyttmiljön ändras. Projektet beräknas att löpa fram till december 2017.

För mer information kontakta:
Jana Moldanova E-post: jana.moldanova@ivl.se   Tel: 010-788 67 63

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev