1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-05-27] Tillståndet i miljön lockade storpublik
Nyhet | 2015-05-27

Tillståndet i miljön lockade storpublik

Nya konsumtionstrender, näringslivets roll i miljöarbetet och de kommande klimatförhandlingarna i Paris. Det var några frågor som stod på agendan när Tillståndet i miljön gick av stapeln den 26 maj. IVL:s konferens lockade i år över 300 personer till Grand hotell i Stockholm.

Förmiddagen inleddes av IVL:s Markus Wråke och Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen som pratade om trender på den globala energiscenen och klimatpolitik. Det blev också diskussioner inför hösten klimatförhandling i Paris med Sveriges klimatförhandlare Anna Lindstedt, Maria Sunér Fleming från Svenskt Näringsliv, och Birgitta Resvik från Fortum.

En annan stor fråga som diskuterades under förmiddagen var nya konsumtionstrender med kollaborativt ägande, där bland andra finansmarknadsminister Per Bolund (MP) och KTH-forskaren Karin Bradley deltog.

En av världens främsta forskare inom området ekosystemtjänster, professor Gretchen Daily från universitetet i Stanford, talade om vikten av att värdera naturen.

– Det är stort att få ha verkat i Sverige i Carl von Linnés anda. Han utvecklade ett universellt sätt att kommunicera om naturen och de levande systemen som vi har stor nytta av idag, inledde Gretchen Daily.

Hon berättade vidare att efter en trög start noterar hon nu att allt fler företag och även länder har börjat förstå vikten av att rätt värdera naturens tjänster. Det gäller inte minst företag som är beroende av riklig tillgång till rent vatten för sin produktion. Gretchen Daily kunde även, som hon uttryckte det ”känna lukten av land” när det gäller exempelvis Kina som redan har kartlagt de viktigaste användningarna av ekosystemtjänster och börjat mäta ”bruttoekosystemprodukt” vid sidan av bruttonationalprodukt.

På eftermiddagen diskuterades företagens roll i miljömålssystemet med hållbarhetsexperterna Cecilia Nord, Electrolux, Niklas Gustavsson från Volvo Group, Inger Mattsson från Scandic och Catherine Karagianni från Teliasonera Sverige samt med Annika Helker Lundström, nationell miljömålssamordnare, och Leif Holmberg från Naturvårdsverket.

Samuel Ciszuk, oljeexpert på Energimyndigheten, och Thina Margrethe Saltvedt , oljeanalytiker på Nordea Norge talade om de senaste årens snabba förändring på olje- och energimarknaden.

– Vi ser en strukturellt minskande efterfrågan på olja i både Europa och i USA, bland annat på grund av teknikutvecklingen. Det har aldrig hänt tidigare att vi samtidigt haft både sjunkande priser och minskad efterfrågan på olja, sa Ciszuk. Thina Margarethe Saltvedt pekade på att produktionskostnaderna för sol- och vindenergi sjunker snabbt och att batteriutvecklingen går väldigt snabbt just nu.

– Vi har bara sett början på den här utvecklingen och kan bara ana vilka utmaningar som följer för oljemarknaden. Vi måste på allvar fundera över om vi investerar för mycket i olja, världen kommer kanske att vilja ha något annat och då sitter vi där med en tillgång utan värde, sa hon.

Dagen avslutning med finansbranschens roll inom utvecklingen för en hållbar värld.

Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea och Amanda Jackson, hållbarhetschef för Swedbank, talade under rubriken ”Näringslivets intresse för cirkulär ekonomi” om vikten av inkludera finanssektorn och investerar hållbart.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev