1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-05-28] Upphandlingsprocessen viktig för entreprenörens arbetsmiljö
Nyhet | 2015-05-28

Upphandlingsprocessen viktig för entreprenörens arbetsmiljö

Dåliga kunskaper om arbetsmiljö och alltför stort fokus på lägsta pris vid upphandling av tjänster drabbar många anställda hos upphandlade entreprenörer. En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar dock att upphandlande organisationer har stora möjligheter att påverka arbetsmiljön för de anställda.

– Upphandlingar kan definitivt användas för att uppnå en bra arbetsmiljö för de kontrakterade företagens anställda, säger Johan M Sanne vid IVL Svenska Miljöinstitutet, som står bakom rapporten ”Upphandling och arbetsmiljö(arbete) – Hur kan olika aktörer bidra till arbetsmiljöstyrningen för tjänster som upphandlas?”.

Rapporten undersöker möjligheterna att använda upphandlingsprocesser för att styra arbetsmiljön inom utvalda branscher i Sverige, exempelvis byggbranschen. I våra grannländer Norge, Danmark och Finland har beställaren redan ett tydligt ansvar enligt lagen.

I Sverige saknas krav på arbetsmiljöansvar i upphandlingslagstiftningen. Men enligt Sanne finns flera metoder som beställarorganisationens upphandlare kan använda sig av för att förbättra arbetsmiljön för entreprenörernas anställda. Den upphandlande organisationen kan till exempel begränsa anbudsförfrågan till ett antal inbjudna leverantörer med höga interna krav på god arbetsmiljö och låta kvalitet väga tyngre än pris vid utvärdering av anbud. Den upphandlade organisationen kan också samverka under kontraktstiden med entreprenörerna för att ta tillvara deras kunskaper om vad som krävs för att säkra arbetsmiljön tillvaratas på ett bra sätt.

För mer information kontakta:
Johan M Sanne E-post: johan.sanne@ivl.se Tel. 010-788 66 59

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev