1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-06-03] Röster från Tillståndet i miljön 2016
Nyhet | 2016-06-03

Röster från Tillståndet i miljön 2016

Digitalisering, cirkulär ekonomi och FN:s miljömål stod i fokus när Tillståndet i miljön hölls den 1 juni. Närmare 250 personer kom till Grand Hotel för att inspireras, byta idéer och kunskap och få höra om de senaste frågorna på miljöagendan. Här har vi samlat några röster från dagen.

Anders Wijkman citerade vad The Guardians kolumnist George Monbiot sagt om Parisavtalet: 
”Jämfört med vad det kunde ha blivit är det ett mirakel, men jämfört med vad det borde vara är det en katastrof" och fortsatte ”Finanssektorn är ett jätteproblem, först nu har man börjat diskutera att de borde redovisa klimatpåverkan från sina investeringar. Egentligen är det konstigt att industrin är så fokuserad på att producera nytt, nytt, nytt. Tänk vilka oerhörda värden som går förlorade, vi ser ett enormt slöseri”.

Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan om hållbarhetsmålen och affärsmöjligheter:

Det finns en massa ekonomiska incitament för företagen att arbeta med hållbarhet. Att minska energianvändningen sparar pengar. I vår verksamhet är det stora pengar det handlar om".

"Gröna fastigheter har en mycket bättre värdeutveckling än ”vanliga” fastigheter".

Mats Pellbäck Scharp, Ericsson om hur vi ska klara FN:s hållbarhetsmål: 
"Jag är inte intresserad av hållbarhetsstrategier, jag är intresserad av affärsstrategier med en integrerad hållbarhetsstrategi. Man måste vara beredd att förändra sin egen affärsmodell, våga släppa taget. Mycket handlar om mod. Utan den nya teknologin kan vi inte klara målen".

Christina Båge-Friborg, Sandik, Åsa Moberg, IVL, Mikael Anneroth, Ericsson och Ola Alterå, Sustainable Innovation, i panelsamtal om digitaliseringens möjligheter.

"Digitalisering i sig är inte ett självändamål utan det är vad det kan möjliggöra", sa Mikael Anneroth, Ericsson.

"Digitalisering är som en raketmotor men det gäller att vi styr den raketmotorn så att vi inte kör åt fel håll", sa Åsa Moberg.

John Munthe om de miljömålen och cirkulär ekonomi:
”Den största utmaningen är att vi måste lära oss att jobba mot flera mål samtidigt och det gäller även oss forskare. Vi kan inte fortsätta att jobba i stuprör utan måste se till alla målen. Det är även viktigt att förstå att en biobaserad ekonomi inte per definition behöver vara hållbar. Ett modernt skogsbruk påverkar naturligtvis miljön och här gäller det att göra en avvägning mellan nytta och påverkan. Cirkulär ekonomi behöver inte alltid vara något positivt. I vissa situationer kan ett cirkulärt tänkande leda till ökat energibehov och ökad vattenförbrukning. Här gäller det att vara uppmärksam.”

Ida Lemoine, Beteendelabbet, om nudging – hållbara beslutsmiljöer:
"Viljan finns där men ofta fattar vi beslut på vana, automatiskt, och för att vi är rationella. Vi behöver hjälp att fatta det klimatsmarta valet. Det som skiljer nudging från annan marknadsföring är att individen och planeten står i fokus, det är inte kommersiella intressen som styr."

Fredrik Christensson, WSP och Ann Christiansson, Svensk Handel

Fredrik: Det är ett brett och intressant program, och samtidigt börjar man tänka till hur man kan applicera FN:s globala miljömål på mindre kommuner och samhällen, helt enkelt få ner det stora konkret.

Ann: Jag är här för första gången och hittills tycker jag att nudging – hållbar konsumtion var väldigt intressant. Det ligger nära det som jag själv jobbar med, konsumtion och beteendeförändring.

Jessica Nyberg, Botkyrka kommun och Nan Kjellberg DGE Mark och miljö

Nan: Intressant och spännande. Det är andra gången jag är här och jag upplevde förra gången att det var inspirerande och gav en bra överblick. Det är bra med korta och kärnfulla presentationer. Man får en bred överblick över hållbarhetsområdet, med bra exempel från verkligheten.

Jessica: Jag är här för första gången, men har bara hört bra om det, och jag kan hittills bara hålla med. Det är bra talare och bra program.

Jörgen Stålnacke, SRV och Mikael Skogsberg SRV
Mikael: Det har varit en jättebra och intressant dag. Bra branschöverblick om vad som händer. Främst tycker jag det är intressant om vad som sker på kommunnivå, då det är med det vi jobbar.

Jörgen: Tillståndet i Miljön ger en bra överblick om vad som händer inom området. Intressant med de 17 punkterna i miljömålen och hur vi behöver jobba för att nå dem.

Fredrik Kanlén, SCB och Mahad Botan, Sollentuna kommun

Fredrik: Det är väldigt kul att höra vad andra aktörer gör, hur man jobbar konkret med hållbarhetsmålen. Ericsson var till exempel väldigt inspirerande. Det är överlag väldigt bra talare.

Mahad: Det är ett bra tillfälle att få koll på vad som händer runt om i landet, från de stora globala frågorna ner till det lilla, lokala. Det är första gången jag är här, men jag kommer absolut gå nästa år igen, och ta med mig fler kolleger.

Maja Cederlund, Naturvårdsverket och Maria Lidén, SCB

Maja: Det är första gången jag är här, men det är väldigt kul. Man känner pulsen på Miljösverige, hör vad som ligger i tiden, i synnerhet digitaliseringen av samhället förstås. Det är väldigt spännande att höra hur tänket går.

Maria: Jag har varit här fyra gånger förut. Det är en bra arena för att få pejl på läget, höra vilka frågor som står högst upp på dagordningen. I förlängningen påverkar det vilka uppdrag vi får på SCB så det är en bra omvärldsbevakning.

Agneta Hultstrand, Högskolan i Borås, Malena Karlsson, Stockholm Vatten/GlashusEtt och Sverker Carlsten, HUAros AB

Agneta Hultstrand: Jag undervisar i hållbar utveckling så jag vill belysa möjligheterna som finns i branschen. De flesta aktörer på det här området och som är här i dag syns inte i media men det händer faktiskt väldigt mycket och arbetsmarknaden är enorm.

Malena Karlsson: Jag jobbar med kunskap och kommunikation så det viktigaste för mig är att samla idéer och inspiration, speciellt på temat FN:s globala hållbarhetsmål. Det är fjärde året jag är här.

Sverker Carlsten: Det är väldigt kul med den här kunskapsöverföringen, utbytet av idéer, så här gör vi. Det är bra med konkreta exempel på effektiva strategier och aktiviteter. Väldigt bra moderator också, det blir bra diskussioner på scenen.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev