1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-06-08] Miljöväder presenteras för Europas miljöministrar
Nyhet | 2016-06-08

Miljöväder presenteras för Europas miljöministrar

Det IVL-ledda projektet Miljöväder presenteras den 8 juni av Sveriges ambassadör i Georgien på ministerkonferensen ” Eighth Ministerial Conference Environment for Europe” i Batumi, som arrangeras av FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE). Det är Miljöväders tydliga koppling till PRTR-protokollet och två av FN:s hållbarhetsmål som nu får Europas miljöministrar att uppmärksamma projektet.

Miljöväder är ett praktiskt och illustrativt exempel på hur man genom att tillgängliggöra miljöinformation för allmänheten kan arbeta för att möta två av FN:s hållbarhetsmål; mål tre som handlar om att säkerställa välmående liv och främja god hälsa för alla vid alla åldrar samt mål fyra – att sörja för utbildning av god kvalitet för alla och främja livslångt lärande.

Det övergripande målet för PRTR- protokollet (Pollutant Release and Transfer Register) är att en förbättrad tillgång till miljöinformation ska underlätta för allmänheten att delta i beslutsprocesser som rör miljöfrågor, och därigenom bidra till att förebygga och minska utsläpp till och förorening av miljön.

Projektet Miljöväder ska mäta luftföroreningar och buller med hjälp av sensorer placerade nära ett antal förskolor och skolor i Göteborg, och visualisera halterna i realtid i en app. Tanken är att privatpersoner, genom att se vilka halter av luftföroreningar de utsätts för, ska kunna undvika de mest förorenade områdena och ta andra vägar till jobb och skola, eller ännu hellre undvika bilen helt och hållet.

– Det är väldigt roligt att projektet uppmärksammas på den här nivån i Europa. Luftföroreningar är ett stort miljö- och hälsoproblem och det är viktigt att vi ökar medvetenheten kring den här frågan, säger Fredrik Hallgren som är projektledare för Miljöväder.

Genom att involvera de utvalda skolorna ska projektet även leda till en ökad medvetenhet hos elever och allmänhet rörande miljön i närområdet och hur den påverkas av vårt beteende. Bakom Miljöväder står IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med miljöförvaltningen i Göteborgs stad, Acreo Swedish ICT, IMCG, Interactive Institute, Thingworx och Vinnter. Miljöväder delfinansieras av Vinnova.

För frågor om Miljöväder kontakta:
Fredrik Hallgren, fredrik.hallgren@ivl.se, tel. 010-788 67 83

 

PRTR är ett protokoll under Århuskonventionen som handlar om upprättande av register över utsläpp och överföringar av föroreningar, och allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation. Målet är att en förbättrad tillgång till information ska underlätta för allmänheten att delta i beslutsprocesser som rör miljöfrågor och därigenom bidra till att förebygga och minska utsläpp till och förorening av miljön. Sedan 2014 är IVL:s Tina Skårman ordförande för PRTR-protokollet.

För frågor om protokollet kontakta:
Tina Skårman, tina.skarman@ivl.se, tel. 010-788 67 70

Mer information om PRTR-protokollet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev