1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-06-22] Bättre logistik ska minska miljöpåverkan från godstransporter
Nyhet | 2016-06-22

Bättre logistik ska minska miljöpåverkan från godstransporter

Det nystartade projektet Energo ska hjälpa godstransportsområdet att ta nästa steg mot mer energieffektiva och miljöanpassade transporter – genom logistikförbättringar. Fallstudier ska genomföras hos Scania, Stora Enso och Ahlsell.

Fram tills idag har förbättringar i godstransporters energieffektivitet och miljöprestanda till största delen skett genom teknologiutveckling i form av renare och effektivare fordon och bränslen. Hållbarhetsarbetet inom logistikområdet, det vill säga själva organiseringen av hur transporterna planeras, upphandlas och genomförs, har däremot inte utvecklats på samma sätt. Istället har pris, transporttid och leveranssäkerhet varit mer i fokus.

Intresset är dock ofta stort bland företagen men avsaknad av beprövad teknik, rutiner, affärsprocesser och modeller utgör idag en hämsko för ett bredare genomslag av önskvärda effektiviseringar.

– Vi ser att det finns stora energi- och miljömässiga vinster som köparna av godstransporter själva kan göra, säger Sebastian Bäckström som är projektledare på IVL och ansvarig för Energo.

Uppdraget som pågår fram till hösten 2017 är finansierat av Energimyndigheten och har deltagare från GMV - Göteborgs Miljövetenskapliga centrum, Chalmers och NTM. I projektet kommer man titta extra mycket på hur till exempel förändrade tidpunkter av leveranser kan bidra till att maxutnyttja transporter.

I fallstudier hos Scania, Stora Enso och Ahlsell ska forskarna studera hur relationerna och processerna mellan inblandade aktörer är uppbyggda och organiserade och forskarna deltar i företagens ordinarie logistikarbete.

– När det gäller Ahlsell tittar vi på hur de kan minska miljöbelastningen från sina transporter till ett större byggprojekt i Stockholmsområdet. Hos Stora Enso studerar vi ett internt logistikflöde med syfte att se om de via bättre planering kan undvika att använda extrabilar för transporter, och hos Scania kommer vi se på det internationella flödet av komponenter som kommer in till deras produktion i Södertälje. Det är ett verkligen ett praktiskt uppdrag, och det vi kommer fram till kan göra stor skillnad för våra deltagare, avslutar Sebastian Bäckström.

För frågor om projektet kontakta Sebastian Bäckström, tel. 010-788 67 94

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev