1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-06-22] Hur får vi fart på klimatanpassningen?
Nyhet | 2016-06-22

Hur får vi fart på klimatanpassningen?

Almedalen 2016. Hur bra är klimatanpassningen i Sverige? Kan vi hantera häftiga skyfall, stigande havsnivåer och värmeböljor? Vad gör de kommuner som kommit längst i sitt anpassningsarbete? Och vad gör eller bör andra aktörer göra?

Det krävs ett ökat fokus på klimatanpassning och det förebyggande arbetet menar regeringen och många andra. Men hur går det egentligen? Välkommen till ett seminarium där IVL Svenska Miljöinstitutet presenterar kommunrankningen

Klimatanpassning 2016 – Så långt har kommunerna kommit. Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Seminariet arrangeras av Svensk Försäkring och hålls i Almedalen den 5 juli. På seminariet berättar också Klimatanpassningsutredningen om pågående arbete och det blir paneldebatt om hur olika aktörer bäst bidrar till att minska de klimatrelaterade skadorna och anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Medverkande: Eva Eriksson, Klimatanpassningstredningen, Karin Svensson Smith, (MP), Therése Ehrnstén, länsstyrelsen i Skåne, Gunnar Hedberg, SKL:s programberedning för klimat, Rikard Silverfur, Fastighetsägarna, Philip Thörn, IVL Svenska Mijöinstitutet samt Mats Galvenius och Staffan Moberg från Svensk Försäkring.

Ladda ner pdf om seminariet. Pdf, 247.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev