1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-03-13] Analys: Förmånsbilen – en miljöskadlig subvention
Nyhet | 2017-03-13

Analys: Förmånsbilen – en miljöskadlig subvention

Att ta bort miljöskadliga subventioner är en första viktig åtgärd för att få en effektiv klimatpolitik. En klimatskadlig subvention som inte lyfts fram så ofta – men som behöver förändras – är vårt förmånsbilssystem. Det skriver IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth i en analys för Aktuell Hållbarhets Ekotransport.

Här kan du läsa artikeln i Ekotransport:

"Subventionsgraden för förmånsbilarna uppskattades 2013 till 40-68 procent jämfört med privat bilägande. Sedan dess har det blivit ännu billigare. En anledning är att statslåneräntan sjunkit och därmed också förmånsvärdet som beror på räntan. Enligt beräkningar från tjänstebilskonsulten Ynnor har subventionsgraden ökat ytterligare och kan gå över 70 procent för en vanlig bil i Stockholm.

Det här leder till att förmånsbilarna ökar mer än bilförsäljningen i övrigt. De senaste tio åren (2005-2015) har antalet förmånsbilar ökat med 30 procent jämfört med fordonsflottan som helhet som ökat med 13 procent. Eftersom förmånsbilssystemet är kraftigt subventionerat leder det också till större bilar och högre bilanvändning. Det ger inte heller några incitament för förmånsbilister att byta till kollektivtrafik och cykel samtidigt som nya mobilitetstjänsters tillväxt försvåras. Detta märks extra tydligt i Stockholm och Göteborg där förmånsbilister till skillnad från "vanliga" bilister inte minskat sitt bilåkande till följd av trängselskatten.

Snart väntas regeringen presentera ett omarbetat förslag till bonus-malus för att påverka försäljningen av nya bilar. Reformen kommer främst att få effekt på privata bilinköp samtidigt som hälften av alla nya bilar köps av företag som så kallade förmånsbilar eller tjänstebilar. Regeringen behöver därför som nästa steg se över förmånsskattesystemet och minska subventionsgraden. Det är motiverat att ha nedsatt förmånsvärde för att gynna försäljningen av de miljömässigt bästa fordonen som till exempel el- och energieffektiva gasfordon, förutsatt att mindre miljöbra förmånsbilar får ökade kostnader – ett bonus-malussystem för förmånsbilar. Ett sådant system skulle också kunna utformas utifrån bilarnas koldioxidutsläpp som man gjort i England.

Andra viktiga förändringar är att ta bort möjligheten för arbetsgivaren att betala drivmedlet för den anställde – den så kallade komplementregeln, samt att värdet av fri parkering och trängselskatt inte ska få ingå i förmånsvärdet som idag. Det är uppenbart att värdet av en dessa förmåner är betydligt större för en förmånsbilförare i Stockholms innerstad än i en mindre stad. Ändå är förmånsvärdet detsamma oavsett var i landet bilen används.

För att klara klimatet måste vi kunna hålla flera bollar i luften samtidigt. Vi måste kunna stimulera ny teknik utan att samtidigt subventionera bilägande och bilåkande genom att behålla ett förmånsbilssystem som inte förändrats på 20 år."

Anders Roth, mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev