1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-03-17] ”Bra med Bränslebytet, men nu krävs tydligare krav på miljö och sociala frågor”
Nyhet | 2017-03-17

”Bra med Bränslebytet, men nu krävs tydligare krav på miljö och sociala frågor”

Regeringen presenterar i dag ett nytt förslag för att öka andelen biobränsle i drivmedel. Initiativet som kallas ”Bränslebytet” innebär dels att en så kallad reduktionsplikt införs i Sverige och dels skatteförändringar som gynnar biobränslen.

Reduktionsplikten innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser genom att biodrivmedel blandas in i bensin och diesel. De föreslagna kvoterna utgår från dagens inblandningsnivåer och kommer sedan successivt att höjas för att bidra till att transportsektorns utsläpp minskas med 70 procent till och med 2030.

Samtidigt föreslås ett antal förändringar av drivmedelsbeskattningen. Höginblandade och rena biodrivmedel inkluderas inte i kvoten utan får fortsatt skattebefrielse. Skatten för höginblandade och rena biodrivmedel sänks, så att dessa biodrivmedels konkurrenskraft förbättras.

Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, välkomnar förslaget men hade velat se ett tydligare fokus på hur miljö- och social hänsyn ska tas vid ökad användning av bioråvaror.

– Det är bra att regeringen nu lanserar en reduktionsplikt för drivmedel för att skynda på omställningen till en fossilfri vägtrafik i Sverige. Det är en efterlängtad och viktig reform. En hög ambitionsnivå för att reduktionsplikten kan göra att företagen vågar investera i ny biodrivmedelsproduktion i Sverige samt att de biobränslen som har bäst klimatprestanda gynnas, säger han.

Men alla bioråvaror är inte bra för miljön. Därför är det viktigt att en ökad användning av biodrivmedel följs av hårdare krav på miljönytta och social hänsyn jämfört med idag, menar han.

– Det räcker inte att lägga detta ansvar på enskilda konsumeter genom ursprungsmärkning på bensinstationerna. Stora uppköpare som åkerier och bussföretag behöver ta större ansvar. Det gäller också drivmedelsbolagen själva. Kraven behöver då också följas upp med oberoende kontrollsystem, så kallad tredjepartsgranskning. Detta gäller både för biodrivmedel och för fossil bensin och diesel, säger Anders Roth.

Vid frågor kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16 eller
Mats-Ola Larsson, mats-ola.larsson@ivl.se, tel. 010-788 68 35

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev