1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-03-24] ”Tydliga förbättringar i bonus-malus”
Nyhet | 2017-03-24

”Tydliga förbättringar i bonus-malus”

Regeringen presenterar i dag ett omarbetat förslag till bonus-malus för personbilar, lätta lastbilar och bussar. Förslaget innebär en bonus på 45 000 kronor till den som köper en bil som släpper ut noll koldioxid. Malus-delen ger höjd fordonsskatt i tre år för nya bilar som släpper ut 95 gram koldioxid och uppåt per kilometer, skatten trappas upp ju mer de släpper ut.

Regeringen vill införa bonus malus-systemet från 1 juli 2018 för nya bilar. Det ska ersätta supermiljöbilpremien, bilens vikt ska inte längre spela roll, utan systemet bygger helt på utsläppsnivåerna.

– Det är bra att regeringen nu kommer med ett förslag till en mer genomtänkt bilbeskattning som inte bara bygger på subventioner. Förslaget innehåller tydliga förbättringar mot det första förslaget. Bland de viktigare är att gasbilar får bonus samt att malusdelen har gjorts starkare genom att inte vara viktkompenserad. Det är också positivt att bonusen trappas upp linjärt och inte stegvis, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Han saknar dock fortfarande en spärr som gör att bonus inte ska ges till laddhybridbilar med dieselmotorer som har höga utsläpp i verkligheten.

– Införandet av bonus-malus är ett tydligt steg på vägen för att fossilbanta bilparken, men det räcker inte. Hälften av alla nya bilar köps av företag som så kallade förmånsbilar eller tjänstebilar och omfattas inte av dagens reformförslag. Regeringen behöver därför som nästa steg se över förmånsskattesystemet med syfte att minska den mycket stora subventionsgraden och öka styrningen mot snåla fordon med låga utsläpp av hälsofarliga ämnen, säger Anders Roth.

Vid frågor kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev