1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-03-27] Nya lösningar ska minska vattenbristen på Gotland
Nyhet | 2017-03-27

Nya lösningar ska minska vattenbristen på Gotland

Förra året drabbades Gotland av akut vattenbrist. Risken finns även i år då grundvattennivåerna är långt under de normala. IVL Svenska Miljöinstitutet ska nu tillsammans med Region Gotland undersöka förutsättningarna för att etablera en testbädd på Storsudret på Gotland där olika tekniker och system för en hållbar vattenhantering ska testas.

För att lösa vattenbristen på Gotlands södra delar, Storsudret och Burgsviken, har man hittills tittat på storskaliga lösningar med avsaltningsteknik och pipelines för att transportera vatten längre sträckor. Men nu vill regionen tillsammans med IVL också titta på andra möjligheter att utveckla en hållbar och kostnadseffektiv vattenhantering. På Storsudret pågår därför en förstudie om olika tekniker för att ta hand om vattnet på ett så effektivt sätt som möjligt. Teknikerna ska ingå i en så kallad testbädd där teknikerna kan demonstreras, utvärderas och optimeras.

Staffan Filipsson på IVL är projektledare för förstudien. Han säger att en utmaning är Storsudrets geologi med tunna jordlager och snabb avrinning men att det finns flera tekniker som skulle kunna öka vattentillgången.

– Volymen vatten är egentligen inget problem, utmaningen är att samla och magasinera detta vatten så att det räcker över sommarmånaderna. En viktig del är därför att titta på möjligheter att behålla vattnet på Storsudret och i den delen ska vi titta på möjligheter att aktivt infiltrera regnvatten till grundvattnet, skapa mindre dammar och våtmarker samt försöka hitta fickor där grundvatten kan lagras, säger han.

Förutom insamling av regnvatten kommer man i projektet även titta på tekniker för klimatneutral småskalig avsaltning av havsvatten samt återanvändning av vatten genom utökad rening.

– Vi är övertygade att detta både miljömässigt och ekonomiskt  kommer visa sig vara ett mycket bra alternativ för att klara vattenförsörjningen och helt i linje med Region Gotlands ambitioner att hitta långsiktigt hållbara lösningar, säger Staffan Filipsson.

Studien finansieras genom Vinnova. Förutom IVL och Region Gotland deltar bland andra Forum Östersjön, KTH, Uppsala Universitet, Svenskt Vatten och flera miljöteknikföretag.

Vid frågor kontakta:
Staffan Filipsson, staffan.filipsson@ivl.se, tel. 010-788 65 75

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev