1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-03-27] ”Positiva förändringar av förmånsbilssystemet”
Nyhet | 2017-03-27

”Positiva förändringar av förmånsbilssystemet”

Regeringen presenterade i fredags (24/3) ett förslag till ändring av inkomstskattlagen gällande förmånsbilsbeskattningen. I promemorian redovisas flera förändringar av nuvarande förmånsbilsbeskattning. En av de viktigaste är att trängselskatten i Stockholm och Göteborg bryts ur schablonvärderingen och alltså inte längre kommer ingå i förmånsvärderingen.

En annan förändring är att fordonsskatten bryts ur prisbeloppsdelen, vilket leder att förmånsvärdet nu kommer att variera efter bilarnas utsläpp av koldioxid. Totalt i Sverige finns cirka 250 000 förmånsbilister varav 74 000 i Stockholm och 36 000 i Göteborg. Förslaget beräknas ge en årlig besparing på cirka 96 miljoner kronor.

– Det är viktiga miljöförändringar som nu föreslås av finansdepartementet, säger Anders Roth mobilitetsexpert på IVL. Det ökande antalet förmånsbilister som inte har behövt förmånsbeskattas för trängselskatten i Stockholm och Göteborg är ett reellt problem. Till skillnad från vanliga bilister så har förmånsbilister inte minskat sitt bilresande tack vare trängselskatten.

Han tycker också att det är positivt att förmånsbilssystemet nu knyts till bilarnas utsläpp av koldioxid. I England finns sedan tidigare ett koldioxidbaserat förmånsvärde som har fått tydlig effekt på förmånsbilarnas utsläpp.

– Även med genomförda förändringar kvarstår grundproblemet att dagens förmånsbilssystem är kraftigt subventionerat, vilket leder till ökat bilägande och bilåkande. Jag hoppas därför att förslagen är starten på en större reformering av systemet, säger Anders Roth.

Förslag skickas nu på remiss till berörda myndigheter, organisationer och andra intressenter.

Ändad beräkning av bilförmån. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev