1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-03-29] Strategiskt paraplyprojekt för industriell symbios
Nyhet | 2017-03-29

Strategiskt paraplyprojekt för industriell symbios

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Linköpings universitet och Rise har tillsammans med industriella partners från Sotenäs Symbioscenter, Hifab, Econova, Tekniska Verken i Linköping och Holmen inlett flera projekt som ska förbättra och öka implementering av industriell symbios i Sverige. Satsningen finansieras genom det strategiska innovationsprogrammet Resource.

Industriell symbios är ett sätt att öka återvinning och resurseffektivitet i energi- och materialflöden för att åstadkomma cirkuläritet inom industri och samhälle. I Sverige finns det ett antal intressanta exempel på hur närliggande industrier på ett smart sätt hushåller med sina resurser genom att avfall från en verksamhet kan bli en resurs för en annan. Men kunskapen är lokal och specifik och det saknas en struktur för hur den ska utvecklas och spridas till fler. Detta är ett hinder för en nationell utveckling som identifierats, och som paraplyprojektet kommer fylla. I länder som Danmark och Storbritannien finns liknande nationella satsningar, och dessa har lett till att området utvecklats snabbt och nu är spritt i respektive land.

Michael Martin, forskare i LCA och miljöledning, representerar IVL i det strategiska projektet och är involverad i två av fallstudierna, i Sotenäs och Norrköping:

– Den här satsningen kommer visa potentialen för industriell symbios i Sverige, vilka utmaningar, möjligheter och miljömässiga- och socioekonomiska fördelar som finns. Satsningen har också en viktig uppgift i att sprida kunskap om aktuella fallstudier, med exempel på cirkulär ekonomi, samt ska ta fram en färdplan för hur industriell symbios kan utvecklas och spridas i Sverige, säger han.

Projekten startade i januari 2017 och kommer att slutföras i december 2017.

För mer information kontakta:
Michael Martin, michael.martin@ivl.se, tel. 010-788 66 81

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev