1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-03-30] Parkeringsplatser krymper när staden växer
Nyhet | 2017-03-30

Parkeringsplatser krymper när staden växer

Städerna förtätas och behovet av hållbara transportlösningar ökar. Det betyder mindre plats för bilen och mer för bussar och cykelvägar. Nu startar ett forskningsprojekt som ska studera effekterna av ett oförändrat p-tal parallellt med tillkomsten av 4 000 nya arbetsplatser på Johanneberg Science Park.

– Utbud och kostnad för parkering är ett av de starkaste incitamenten som kommuner, fastighetsägare och arbetsgivare förfogar över vad gäller påverkan på människors resande, säger Sara Sköld, projektledare för Vinnovafinansierade projektet ArbPark.

Under tio års tid ska Johanneberg Science Park växa med 4 000 arbetstillfällen och bostäder, utan att öka andelen parkeringsplatser. Mot bakgrund av resvanorna bland de som jobbar och studerar i området ska forskarna undersöka hur olika mobilitetstjänster kan driva fram miljömässigt positiva val. Man ska också se över möjligheten att skala upp dessa tjänster på nationell nivå.

– Stadsförtätning på bekostnad av parkeringsplatser är ett relativt enkelt sätt att minska bilresor på. Samtidigt måste det givetvis ske i dialog med hyresgästerna och boende i området så att deras behov av mobilitet kan tillgodoses, säger Sara Sköld.

Utvecklingen går redan lite av sig själv och allt fler kommuner visar intresse för liknande satsningar. Tanken med projektet är också att erfarenheterna från projektet ska kunna användas i andra kommuner i Sverige.

– Enligt dagens utformning av plan- och bygglagen ska parkering ordnas i skälig utsträckning. Vi vill att man ser till fler dimensioner av tillgänglighet såsom förbättrade cykelmöjligheter, tätare och fler busslinjer och bilpooler, säger IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth, som också deltar i projektet.

ArbPark löper under 2017-2019 och ska stimulera diskussionen mellan berörda aktörer genom workshops och underlag för beslutsfattare. Deltar i projektet gör också Johanneberg Science Park, Älvstranden utveckling, Akademiska hus, Trafikverket, Trafikutredningsbyrån, Chalmersfastigheter, JSP samt Parkeringsbolaget.

För mer information kontakta:
Sara Sköld, sara.skold@ivl.se, tel. 010-788 68 02

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev