1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-03-31] Välbesökt och intressant på Vägen till giftfritt byggande
Nyhet | 2017-03-31

Välbesökt och intressant på Vägen till giftfritt byggande

Hur får vi en gemensam målbild och vilka styrmedel behövs för att vi ska nå en giftfri miljö? Dessa frågor låg i fokus vid den välbesökta konferensen Vägen till giftfritt byggande som hölls den 29 mars.

Dagen började med att Urban Boije af Gennäs från EU-kommissionen berättade om det arbete som pågår på EU-nivå. Bland annat arbetar man med policyprocesser för en cirkulär ekonomi för att få ett samspel mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen, där en pågående konsultstudie ska ge underlag för strategier för en giftfri miljö.

Per Rosander från Trossa och Annika Helker Lundström, pratade om substitutionsarbetet, det vill säga att byta ut problemkemikalier, och hur vi kommer igång med det. Per Rosander påpekade dessutom att det finns utmaningar med en cirkulär ekonomi i dagsläget och att en grön kemi är nödvändig.

- Vi vill ha bort PVC-plast, men om den återvinns och på så vis kommer tillbaka in produktionen, hur löser vi då det? Vi måste skapa en typ av system för att slutförvara det som ska bort, menade han.

Något som diskuterades och framhölls av flera av talarna under dagen, var behovet av gemensamma kriterier och en gemensam målbild.

Sussi Wetterling från Basta sa att många av de kemikalier vi i Sverige idag fasar ut från produkter, används i andra länder som ersättningskemikalier och menade att Sverige är ett föregångsland.

- Men materialval är inte bara miljö och hälsa, utan när man väljer måste man förutom det även titta på prestanda, kvalitet och lagkrav, säger Sussi, som menar att det också är viktigt att ge stöd i materialvalsprocessen.

Digitaliseringens roll för ett resurseffektivt byggande är viktig. Både för att göra ansökningsprocesser för olika märkningar lättare, men även för att snabbt kunna hitta i databaser. Idag finns många byggvarudeklarationer i pdf-format, det som saknas är ett enkelt sätt att lätt få fram viktig information.

- Vi kräver dokumentation och bevis på varje krav, men vi vill göra ansökningsprocesen lättare, därför har vi börjat göra det digitalt, säger Cecilia Ehrenborg Williams från Svanen.

- Byggnadsverk har lång omloppstid, vilket gör det svårt att veta vad som finns i gamla byggnader. Tänk till exempel på asbest och PCB som finns sedan länge, idag vet vi inte i vilka byggnader det finns. Det det måste dokumenteras på något sätt ifall vi ska ha en cirkulär ekonomi, säger Marianne Hedberg från Sveriges byggindustrier. Dagen avslutades med en diskussion om offentlig upphandling och hur vi kan rikta dessa mot ett mer långsiktigt hållbart byggande.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev